100 medarbejdere, idéer og millioner

Ringkøbing-Skjern Kommune sætter en række aktiviteter i gang for at effektivisere driften.
Målet er at skære i udgifterne uden at skære serviceniveauet uacceptabelt ned.

En del af involveringen er et projekt, hvor 100 medarbejdere får til opgave at udvikle 100 idéer,
der kan spare kommunen for 100 mio. kr.

Opgaven lyder:

Hvordan kan vi gøre tingene billigere
uden at forringe servicen?

 

Her på siden samler vi alle oplysninger, efterhånden som projektet skrider frem.

Du kan blandt andet se, hvilke medarbejdere, der er med i de forskellige grupper,
der er fotos fra møder og gruppearbejde og link til diverse baggrundsmateriale.

Ideer og forslag fra medarbejderne bearbejdes efterfølgende, så de kan indgå i det
idé- og mulighedskatalogkatalog, som byrådet tager stilling til.